Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Premiera Legendy z Mietkowa

Utworzono dnia 29.09.2021
W dniu 23 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie, odbyła się bowiem premiera przedstawienia przygotowanego w trakcie realizacji projektu grantowego "Legendy z Mietkowa-organizacja warsztatów teatralno dramowych, zorganizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz przedsięwzięcia 3.1.1."realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR" objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2021 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ślężanie". Na potrzeby przedstawienia zaadoptowano opracowaną na zlecenie LGD Ślężanie jedną z "Tajemnic i Legend Ślężańskich" a mianowicie Opowieść z rozstaju dróg-Legenda "Mietków 3 kamienie". W trakcie 17 warsztatów uczestnicy projektu pogłębiali swoją wiedzę z zakresu dramy, która poprzez swój specyficzny sposób pracy kształtuje z jednej strony umiejętności społeczne i intelektualne uczestników takie jak praca w grupie, współdziałanie, umiejętności efektywnej komunikacji, empatii etc., z drugiej zaś pozwala na wyrażenie siebie- własnych uczuć, myśli i doświadczeń. Bardzo dziękujemy uczestnikom projektu za udział i ogromne zaangażowanie w naszym przedsięwzięciu, dzieciom, rodzicom, oraz szczególnie mieszkańcom Proszkowic. Podziękowania kierujemy również na ręce Pana Dariusza Lecha - instruktora i reżysera projektu.
Spektakl obejrzało około 70 osób.

premiera zajęcia

Utworzono dnia 29.09.2021, 14:42