Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dyrektor GOK w Mietkowie ogłasza nabór na stanowisko Instruktora do spraw programowych.

Utworzono dnia 21.01.2022

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie

ogłasza nabór na stanowisko

Instruktora do spraw programowych.

 

 • Praca na ½ etatu.
 • Wymagane wykształcenie min. średnie + matura (preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe).

 

Zakres obowiązków:
 

 1. Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów prawnych powiązanych z działalnością kulturalną GOK.
 2. Znajomość statutu GOK w Mietkowie.
 3. Prowadzenie biura GOK oraz organizowanie działalności programowej GOK w tym:
 • opracowywanie rocznych planów pracy biura oraz wymaganych sprawozdań merytorycznych,
 • organizacja i prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań oraz ewidencja tych zajęć,
 • monitorowanie środowiska gminy i współpraca z działającymi w nim artystami, opieka nad ruchem amatorskim i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • planowanie i ewidencja bieżących potrzeb materiałowych niezbędnych do funkcjonowania biura,
 • przygotowywanie wszystkich bieżących informacji dotyczących pracy instytucji na potrzeby promocji w mediach (dokonywanie bieżących wpisów na stronach internetowych GOK).
 • aktywny udział w prezentacji dorobku Gminnego Ośrodka Kultury poprzez uczestnictwo we wszelkich dostępnych formach eksploracji.
 1. Współpraca z gminami i powiatami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, organizacjami amatorskiego ruchu artystycznego oraz związkami twórczymi w zakresie programowania i realizacji przedsięwzięć artystycznych.
 2. Organizowanie  doskonalenia i dokształcania zawodowego i specjalistycznego w formie  warsztatów adresowanych do osób zainteresowanych prowadzeniem i rozwijaniem  społecznego ruchu kulturalnego w każdej z dziedzin sztuki.
 3. Organizowanie stałych form prezentacji dorobku i osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego oraz promowanie najbardziej wartościowych dokonań twórców.
 4. Dbanie o odpowiedni wystrój GOK w Mietkowie oraz oprawę dekoracyjną wydarzeń realizowanych przez ośrodek kultury.
 5. Edukacja kulturalna lokalnej społeczności i wychowanie przez sztukę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 6. Pielęgnowanie i ochrona różnorodnych form i zjawisk kultury ludowej.
 7. Organizowanie imprez artystycznych o różnorakim zasięgu.
 8. Opracowywanie i udostępnianie materiałów repertuarowych i metodycznych.
 9. Wypracowywanie i upowszechnianie nowych form i metod pracy w zakresie edukacji przez sztukę, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych środków i zdobyczy  cywilizacyjnych.
 10. Czynny udział i duże zaangażowanie w tworzeniu projektów w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych wspierających inicjatywy kulturalne (poszukiwanie programów grantowych, dofinansowań i sponsorów prywatnych).
 11. Pełnienie obowiązków pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, specjalisty  ds. dostępności oraz współpraca w zakresie kontroli zarządczej oraz zastępowanie Dyrektora GOK w razie jego nieobecności.
 12. Pełnienie obowiązków kasjera.

 

Wymagania stawiane pracownikowi:

 

 • doświadczenie w pracy w sektorze kultury,
 • talent plastyczny i umiejętności dekoratorskie,
 • wykształcenie średnie + matura (preferowane wyższe kierunkowe),
 • predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą (preferowany kurs pedagogiczny),
 • praktyczna znajomość zagadnień organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • podstawowa wiedza z zakresu obsługi sprzętu komputerowego i biurowego (znajomość edytorów tekstowych, umiejętność tworzenia prostych prezentacji multimedialnych itp.),
 • umiejętność sprawnego konstruowania wniosków o dofinansowanie projektów oraz ich rozliczenie,
 • ogólna sprawność fizyczna,
 • znajomość zagadnień związanych z instrukcją kancelaryjną i prowadzeniem biura,
 • znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, dostępnością informacji i kontrolą zarządczą,
 • sprawna organizacja pracy własnej i gotowość na współpracę z innymi pracownikami biura,
 • odpowiedzialność za powierzone zadania i dyspozycyjność do pracy w dni wolne oraz w porze nocnej.
   

Oferujemy:

 • bardzo urozmaiconą pracę pełną ciągłych wyzwań,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • warunki zatrudnienia adekwatne do zaangażowania oraz posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • przyjacielską atmosferę w pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny prosimy składać w biurze GOK w Mietkowie do dnia 15.02.2022 r. wraz z następującą klauzulą:

 

Zgodnie z art.6 Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie.