Zakończenie projektu

W piątek, 29 lutego 2020 roku od godz. 18.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie wszyscy uczestnicy projektu warsztatów językowych „Angielski jest prosty dla Ślężan” oraz osoby zainteresowane darmowym uczestnictwem w imprezie miały okazję wziąć udział w „Wieczorze Angielskim”, czyli wydarzeniu kulturalnym podsumowującym wcześniejsze spotkania warsztatowe.

Warsztaty językowe miały na celu praktyczną naukę języka angielskiego poprzez nieustanną pracę ćwiczeniową przez 23 tygodnie w kilku małych grupach. Ich bezpośrednim efektem ma być umiejętność posługiwania się i rozumienia podstawowych pojęć i zwrotów w sytuacjach związanych z telekomunikacją i przemieszczaniem się podczas wycieczek turystycznych, pobytu w hotelach, na zakupach czy miejscach poza granicami naszego kraju.

Podczas wieczoru z kulturą angielską uczestnicy poznali rzeczywisty obraz „pobytu na wyspach” oraz zaznajomili się z angielskimi zwyczajami i kulturą. W trakcie wydarzenia można było zobaczyć wręczenie upominków i pamiątkowych dyplomów przygotowanych przez Stowarzyszenie Klub Seniora 50+  dla „kursantów”, wysłuchać opowieści tych, którzy mają doświadczenie mieszkania „na wyspach”, podzielić się swoimi spostrzeżeniami w luźnej dyskusji na temat angielskich stereotypów, a przede wszystkim wziąć udział w wyjątkowym koncercie piosenki angielskiej przygotowanym przez zespół muzyczny S&B Janka Samołyka. Podczas koncertu nie zabrakło też wspólnego odśpiewania jednego z najpopularniejszych przebojów piosenki angielskiej, utworu „She Love’s You” zespołu the Beatles. O darmową konsumpcję zadbał nieoceniony „Bar Myśliwski”, który zaskoczył zebranych wyborem herbat i tradycyjnych wyspiarskich wypieków.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia "Ślężanie- Lokalna Grupa Działania.