XXV Przegląd Ludowych Zespołów Śpiewaczych "Śpiewanie nad wodą"

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie, Powiat Wrocławski, Rada Programowa Przeglądu i Gmina Mietków serdecznie zapraszają zespoły folklorystyczne, śpiewacze, chóralne i taneczne do wzięcia udziału

W XXV PRZEGLĄDZIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

„ŚPIEWANIE NAD WODĄ”

30-31  MAJA 2020 ROKU

            Pragniemy, aby spotkania zespołów śpiewaczych były okazją do konfrontacji dorobku artystycznego oraz wymiany doświadczeń dla zespołów działających w gminach i powiatach naszego województwa i w innych regionach Polski.

Organizatorzy zakładają, że:

  • uczestnikami spotkań mogą być wielopokoleniowe grupy śpiewacze, chóralne oraz kapele wykonujące utwory bazujące na kulturze ludowej w języku ojczystym,
  • każdy z zespołów uhonorowany zostanie dyplomem i nagrodą
  • wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny, bądź instytucji patronującej.

            Prezentacje odbędą się na terenie OSWiR Powiatu Wrocławskiego  w Borzygniewie- nad jeziorem mietkowskim w dniach 30-31 Maja 2020 r.

            Serdecznie zapraszamy- prosimy o telefoniczne potwierdzenie  wysłania zgłoszenia.

Termin nadsyłania zgłoszeń do 15.04.2020 roku.