XXIV Przegląd Zespołów Śpiewaczych w Mietkowie

Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie, Powiat Wrocławski, Rada Programowa Przeglądu i Gmina Mietków serdecznie zapraszają zespoły folklorystyczne, śpiewacze, chóralne i taneczne do wzięcia udziału

W XXIV PRZEGLĄDZIE LUDOWYCH ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

„ŚPIEWANIE NAD WODĄ”

18-19  MAJA 2019 ROKU

            Pragniemy, aby spotkania zespołów śpiewaczych były okazją do konfrontacji dorobku artystycznego oraz wymiany doświadczeń dla zespołów działających w gminach i powiatach naszego województwa i w innych regionach Polski.