X Mietkowski Stół Wielkanocny

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie w związku z nadchodzącymi świętami zorganizował w czwartek 22 marca X Mietkowski Stół Wielkanocny.

Już od godz. 16.00 można było podziwiać palmy, stroiki oraz inne wyroby rękodzielnicze wystawione w konkursie na Najpiękniejsze  Stoisko Ozdób Świątecznych. W tym roku prezentowało się 8 stoisk: ŚPT w Milinie, Piławie, Stróży, Borzygniewie i Domanicach, Przedszkole w Mietkowie oraz reprezentacje wsi Maniowa  Małego i Ujowa. Podziwiając wystawione produkty można było dostać kolorowego zawrotu głowy. Największym powodzeniem cieszyły się palmy i stroiki przygotowane przez Przedszkole Publiczne w Mietkowie.

O godz. 17.00 odbył się koncert w wykonaniu „Listka Koniczyny”, zespół zaprezentował kilka piosenek ze swojego bogatego repertuaru. W dalszej części imprezy odbyła się prezentacja stołów wielkanocnych. Wystawionych zostało 5 stołów: radnych i sołtysów, Klubu Seniora, Listka Koniczyny oraz wsi Domanic i Ujowa. Natomiast w konkursie na Babę wielkanocną zaprezentowano 7 bab. Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, aby ocenić prezentacje. Po długich i burzliwych obradach postanowiono przyznać wszystkim równorzędne nagrody. Po ogłoszeniu wyników oraz wręczeniu nagród przystąpiono do wspólnej degustacji przygotowanych potraw. Wśród uczestników imprezy gościliśmy przedstawicieli władz samorządowych w osobach panów Wójta i Sekretarza gminy, pani Przewodniczącej RG Mietków oraz radnych i sołtysów jak i około 100 mieszkańców naszej gminy.