Wieczornica z okazji Dnia Niepodległości

Dzień Niepodległości w Gminie Mietków

Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości odbywały się w trzech etapach. Pierwszym był Gminny Niepodległościowy Turniej Tenisa Stołowego o czym pisaliśmy wcześniej, drugim natomiast złożenie kwiatów pod pomnikiem Pierwszego Osadnika, a trzecim Wieczornica.

11 listopada o godz. 16.00 pod budynkiem Urzędu Gminy w Mietkowie zebrali się mieszkańcy gminy Mietków, przedstawiciele władz samorządowych, oraz pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Mietkowie i uczniowie z pocztem sztandarowym, poczet sztandarowy OSP w Mietkowie oraz  pracownicy gminnych instytucji. Złożono kwiaty pod pomnikiem „Pierwszego Osadnika” i zapalono znicze. Na dalsze uroczystości udano się do Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie gdzie o godz. 17.00  rozpoczęła się Wieczornica podczas której wystąpiły dzieci z Koła Muzycznego działającego przy GOK w Mietkowie Marysia Podróczna i Henio Radwański. Następnie odbył się wyczekiwany przez wszystkich koncert chóru prowadzonego przez maestro Wojciecha Magnuckiego, a  powstałego w ramach projektu grantowego "Rozśpiewany Mietków-organizacja wokalnych warsztatów chóralnych". Projekt został sfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach poddziałania19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia "Ślężanie- Lokalna Grupa Działania. Na kolejny koncert chóru zapraszamy  17 grudnia. W dalszej części wieczoru wystąpił „listek Koniczyny”, który wykonał wiązankę pieśni patriotycznych wciągając publiczność do wspólnego śpiewania. Po części artystycznej, zaproszono zebranych na poczęstunek do stołów, przy których w miłej atmosferze śpiewano wspólnie pieśni patriotyczne.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują wszystkim za udział. W 3 imprezach wzięło udział około 170 osób.