Wieczornica czyli bardzo patriotyczny wieczór z okazji Świeta Niepodległości

Organizatorzy serdecznie zapraszaja do udziału w uroczystości. W trakcie wieczoru wystapi m.inn. chór utworzony w ramach programu grantowego "Rozśpiewany Mietków-organizacja wokalnych warsztatów chóralnych". Projekt został sfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach poddziałania19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia "Ślężanie- Lokalna Grupa Działania". Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości