Szkolenie granty

 

!!! GRANTY !!!

      SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW                                                                                                                                              Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku o POWIERZENIE GRANTU. Szkolenia dotyczyć będą przygotowania  dokumentacji konkursowej oraz warunków naboru. Zakres projektu grantowego: Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR (np. warsztaty m in. kulinarne, artystyczne czy plastyczne, szkolenia, rajdy, wydarzenia integrujące, konkursy, przeglądy artystyczne i inne)               

 

Gmina Mietków

 

Gmina

Miejsce

Data

Godzina

Mietków

Urząd Gminy Mietków
ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków

12.04.2018

11.00-13.00

 

Zapisy na szkolenie telefonicznie pod numerem 71 31 62 171 lub mailowo info@sleza.pl.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD.                                                     Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"
ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka
tel. 71 31 62 171,  e-mail info@sleza.pl
www.slezanie.eu


Załączniki: