Rozśpiewany Mietków-organizacja wokalnych warsztatów chóralnych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie a finansowanym ze środków unii europejskiej w ramach poddziałania19.2."wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia "Ślężanie- Lokalna Grupa działania" pn.:Rozśpiewany Mietków-organizacja wokalnych warsztatów chóralnych"