Przegląd Małych Form Teatralnych "Świetlik"

Dzisiejszego przedpołudnia, 22 listopada, sala Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie przemieniła się w teatr, a to za sprawą odbywającego się w niej VII Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Świetlik”. Od wczesnych godzin rannych dzieci uczęszczające na zajęcia do Świetlic Postaw Twórczych działających pod patronatem GOK, prezentowały przedstawienia poruszające problematykę uzależnień i ich skutki oraz metody przeciwdziałania im. Jako pierwsza wystąpiła grupa ze ŚPT w Borzygniewie, przygotowana przez panią Barbarę Olszewską, z przedstawieniem  pt. „Taka paka w sieci“, do którego scenariusz opracowała Anna Symeniuk. W bardzo obrazowy sposób przedstawiony został problem uzależnienia od internetu, gier komputerowych, smartfonów. Niesamowite wrażenie na odbiorcach zrobiła nie tylko gra aktorska ale również gra świateł i odpowiednia muzyka. To przedstawienie na długo zapadnie w pamięci widzów. Jako następna wystąpiła grupa prowadzona przez panią Klaudię Borowską ze ŚPT w Stróży, która przedstawiła adaptacje inscenizacji „O królewnie Śnieżce bajka inaczej” autorstwa Moniki Popieli. Kolorowe, dynamiczne przedstawienie poruszające problem braku miłości i wsparcia w rodzinie, ufności wobec obcych i przyjmowania od nich różnych rzeczy ale też przyjaźni i opiekuńczości. W dalszej kolejności wystąpiły dzieci ze ŚPT w Milinie, przygotowane przez panią Monikę Wargocką. Zaprezentowały one sztukę pt. „Historia z morałem”, którego autorką jest Joanna Siwczyk, a poruszało one zagadnienie trudnego okresu dojrzewania i dylematów z tym związanych: wagarowanie, spożywanie alkoholu, kradzieże, brak autorytetów, ale w konsekwencji wybór słusznej drogi na dalsze życie. Wszystkie trzy przedstawienia obejrzeli uczniowie kl. IV i V miejscowej Szkoły Podstawowej. Prezentacje odbywały się pod czujnym okiem jurorów, którymi w tym roku byli: Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mietków pan Andrzej Pietruszka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie pan Mirosław Stawski oraz instruktorka ds. programowych GOK pani Anna Górniak. Po obradach, jury postanowiło przyznać trzy równorzędne nagrody. Wszystkie grupy włożyły dużo serca i pracy w przygotowanie spektakli, a każde z nich poruszało problematykę uzależnień w innym aspekcie. Dzieci w obrazowy i bardzo ciekawy sposób przestrzegały przed zagrożeniami jakie niesie życie w dzisiejszych czasach. Fundatorem nagród był Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie. Gratulujemy młodym aktorom udanych występów i życzymy dalszych sukcesów zarówno na scenie jak i w życiu osobistym. Gorące podziękowania należą się również wspaniałej publiczności, która w głębokim skupieniu i z ogromnym zainteresowaniem przyglądała się swoim koleżankom i kolegom oraz gromkimi brawami nagradzała ich wysiłek.
Dziękujemy wszystkim i do zobaczenia za rok. W imprezie wzięło udział około 150 osób.