Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne zakończony

24 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Gok dla każdego, poziom następny, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury i GOK w Mietkowie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz inicjatorzy i uczestnicy zrealizowanych inicjatyw. W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przebieg wydarzeń. Wręczyliśmy około 100 dyplomów z podziękowaniami. Wartym podkreślenia jest fakt , iż zdaniem pana Pawła Kamińskiego – koordynatora programu z ramienia Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, wszystkie inicjatywy prezentowały wysoki poziom organizacyjny oraz wskazywały na duży rozwój kapitału ludzkiego na naszym terenie. O ich wielowymiarowości świadczy fakt, że dotykały najróżniejszych sfer życia kulturalnego. Były takie, które sięgały do naszych tradycji, historii życia codziennego, wypoczynku, pracy i zabawy, rękodzieła, tańca, jak i dotykały współczesności (film, fotografia), poszerzając kompetencje uczestników. Szczególnym projektem okazał się jednak ten, który doskonale wpisał się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i w sposób wyjątkowy trafiał nie tylko do ucha, ale i serc, wywołując wzruszenie, łzy oraz głębokie poczucie patriotyzmu i jedności, dumy z tego, że jesteśmy Polakami. On właśnie odbił się najszerszym echem nie tylko w naszej gminie ale i w regionie.
Zrealizowaliśmy 7 inicjatyw lokalnych, których samo przeprowadzenie trwało 35 dni (w ciągu 3 miesięcy). Odbiorcami projektu było 1371 osób. Zrealizowano 25 rodzajów warsztatów, 3 pokazy, 4 wycieczki, 2 wystawy, a wszystko to w ramach 5 dużych wydarzeń. Odbyło się 6 koncertów, 7 spotkań autorskich. Nakręcono 5 filmów oraz wydano 3 publikacje o łącznym nakładzie 144 sztuki. Koszt całego przedsięwzięcia to tylko 22.000 zł. Udało nam się zaangażować i zintegrować nowe środowiska aktywne oraz pogłębić więzi międzypokoleniowe. Sprawiliśmy, iż ludzie z ogromnym zaangażowaniem i pasją przekraczali swoje wewnętrzne bariery nie przestając się doskonale bawić. Dzięki realizacji projektów stworzyliśmy możliwość zawarcia nowych znajomości, pogłębienia wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności, jak również odkrycia lokalnych talentów. Ogromna frekwencja odbiorców inicjatyw była doskonałą okazją do promocji twórców i produktu lokalnego, jak i gminy. Wśród uczestników inicjatyw dominowało ogólne zadowolenie, satysfakcja z dobrze wykonanych zadań i jednocześnie towarzyszyły temu ogromne emocje. Projekty miały również tę wartość dodaną, że wpłynęły na ogólną edukację, pogłębienie wiedzy z różnych dziedzin. Poniżej krótki opis każdej z inicjatyw.
Projekt 1. Gminne włóczykije- fotograficzny przewodnik po gminie Mietków. Warsztaty odbyły się 10 i 12.09.18, a ich uczestnicy pogłębili wiedzę z zakresu fotografii oraz selekcjonować materiał zdjęciowy oraz zajęcia terenowe w trakcie których wykonano zdjęcia do przewodnika. Rezultatem jest piękny i interaktywny przewodnik Hashtagi przestrzeni oraz pierwszy w gminie Mietków memory game. Zorganizowano również  w dniu 11.11.18 w sali GOK wystawę zdjęć o tym samym tytule oraz wernisaż, na który zakupiono poczęstunek. Udział w projekcie wzięło udział 11 osób.
Projekt 2. Słowiańskie klimaty-cykl wydarzeń wokół naszych korzeni. W ramach projektu 8 września 2018 od godz. 14.45 do01.00 w Maniowie Małym odbył się piknik historyczny Śladami historii od Słowian do średniowiecza. W trakcie pikniku Bractwo Ślęgu z Sobótki opowiadało o codziennym życiu słowian. Bractwo Rycerskie Joannitów Strzegomskich zaprezentowało ówczesny oręż oraz pokaz walk rycerskich. Znana wrocławska artystka uczyła (podczas otwartych warsztatów garncarskich) lepienia naczyń z gliny przy użyciu koła garncarskiego. Wieczorem odbył się koncert zespołu Tantua oraz ognisko, przy którym odczytano legendę napisaną przez mieszkańca Maniowa Małego. Kolejnym etapem projektu był jarmark historyczny Kraina chleba i miodu w Maniowie Wielkim, który odbył się 22.09.2018. W programie znalazły się pokazy: wyrabiania i pieczenia chleba, wyrobów cukierniczych połączone z nauką wykonywania prostych dekoracji na piernikach, stoiska ekologicznych produktów żywnościowych oraz otwarte warsztaty garncarskie i lepienia z gliny, jak i warsztaty pszczelarskie. Gościliśmy również lokalną poetkę i literatkę Stefanię Bronowicką. Zrealizowano też koncerty zespołów Rozmaryn i Sami Swoi.  26.10.2018 w sali GOK odbyło się spotkanie z Joanną Lamparską, współpracowniczką National Geographic, Śladami tajemnic Dolnego Śląska. Zrealizowano wszystkie założenia projektu. Odbiorcami projektu było około 450 osób.
Projekt 3. Stu chórzystów na 100-lecie Niepodległej Polski-mietkowski, warsztatowy projekt chóralny dla Niepodległej. Warsztaty odbyły się w terminach:21.09.18; 28.09.18; 5.10.18; 12.10.18; 19.10.18.; 26.10.18 w godz. od 18.00 do 20.30 czasem dłużej, a w trakcie których miały miejsce ćwiczenia z emisji głosu, dykcji i kształcenia słuchu. Zorganizowano również dodatkową próbę 8.10.18 w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał śpiewnik zawierający 16 pieśni oraz pamiątkowy dyplom. Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy w bardzo szerokim przedziale wiekowym od 9 do 94 lat. Odbyły się dwa koncerty, pierwszy z nich w dniu 27.10.2018 r. w kościele w Milinie, gdzie konferansjerzy wystąpili w tradycyjnych polskich strojach narodowych (suknia stylizowana na XVIII w. i mundur legionisty) oraz drugi koncert 11.11.2018 r. w sali GOK w Mietkowie. W projekcie wzięło udział 94 chórzystów (oraz kilkanaście osób obsługi technicznej), a odbiorcami projektu było około 300 osób.
Projekt 4. Idę w góry cieszyć się życiem czyli z kulturą wokół gór- poszukiwanie swojej tożsamości i przestrzeni kulturalnej w obcowaniu z naturą. W dniu 04-08-2018 w Milinie odbyło się spotkanie autorskie z grotołazami, członkami Speleoclubu, którzy przedstawili relację i zdjęcia z wypraw do Andory. Zainteresowaniem cieszyła się zabawa na dmuchanej ściance wspinaczkowej w trakcie której omówiono podstawy bezpieczeństwa podczas tego typu aktywności. W dniu 07-08-2018 zorganizowano wyjazd do Wrocławia na podwójne warsztaty: lekcja muzealna w Centrum Historii Zajezdnia Historyczne i międzykulturowe spotkania w górach o spotkaniach polskich i czeskich działaczy podziemia w Karkonoszach, warsztaty wspinaczkowe w centrum wspinaczkowym Fpinka p.t. Góry moim domem o tematyce kontaktu z naturą oraz oglądano filmy z wypraw. Podczas warsztatów w bibliotece polecano książki o tematyce górskiej i napisano list zapraszający pana Łężniaka na spotkanie autorskie. W dniu 22-09-2018 odbył się wyjazd na Festiwal filmów górskich do Lądka Zdroju, gdzie uczestniczono w spotkaniach autorskich i oglądano bloki filmowe w festiwalowym namiocie kinowym Sen o Nandze , Legenda Klimka oraz Tomasz Mackiewicz (1973 – 2018), po filmie uczestniczono w spotkaniu z twórcami. Potem zwiedzano Lądek Zdrój.25-10-2018 odbyło się spotkanie z panem Aleksandrem Łężniakiem - człowiekiem gór, sportowcem, podróżnikiem. Pan Aleksander doradzał jak zacząć swoją przygodę w górach, relacjonował różne wyprawy. Dyskutowano o różnicach kulturowych i społecznych w różnych krajach. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób. W całym projekcie wzięło udział 139 osób.
Projekt 5. Plażowe warsztaty filmowe w Borzygniewie- 3 spotkania warsztatowo-wykładowe. 13.08.18 odbył się wykład „Jak powstaje film” omówione na nim zostały podstawowe założenia związane z powstawaniem filmu. Uczestnicy projektu zostali zapoznani  z zasadami obsługi nowoczesnych smartfonów. 14.08.18 zajęto się częścią praktyczną czyli realizacją opracowanego wcześniej scenariusza (zajęcia w terenie). Dokonano wyboru najbardziej udanych sekwencji, scen i ujęć oraz stworzono plan montażowy. Trzeci warsztat odbył się 16.08.18 i zajęto się na nim pogłębieniem wiedzy o typach i rodzajach montażu filmowego oraz zapisywaniem materiału filmowego w różnych formatach. Zakładaniem i prowadzeniem konta na YouTube. 15.09.18 to zakończenie projektu zorganizowane przy plaży Zalewu Mietkowskiego, z ogniskiem z kiełbaskami oraz Plażowym Przeglądem Filmów Krótkometrażowych dla dzieci. Zrealizowano wszystkie założenia projektu. Udział w projekcie wzięło 90 osób.
Projekt 6. Powrót do przeszłości-międzypokoleniowe integracyjne spotkania z gawędą o czasie minionym. W dniu 11.09.2018 r. odbyła się wycieczka do Skansenu Rolnego w Nadolicach Wielkich. Obejrzano około 4000 eksponatów- sprzętów rolniczych oraz gospodarstwa domowego. Odbyły się tam warsztaty pieczenia podpłomyków oraz Sianotwory czyli warsztaty robienia zabawek z siana. 15.09.2018 r. to warsztaty w Milinie Życie bez prądu, podczas których przeprowadzono grę terenową dotyczącą historii Milina "Quest"., dzieci poznały i wypróbowały urządzenia działające bez prądu oraz bawiły się w gry z dzieciństwa seniorów. Na zakończenie rozpalono ognisko, na którym upieczono kiełbaski oraz serwowano napoje i wspólnie słuchano gawędy o życiu w czasach młodości seniorów. 29.09.2018 r. to  wycieczka autokarowa do Muzeum Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju. Wszystkie zamierzenia projektu zostały zrealizowane. W projekcie uczestniczyło 122 osoby.
Projekt 7. Folkowe Popołudnia w Domanicach-warsztat z potańcówką.
Zaplanowany cykl otwierały warsztaty podstaw decoupage, które odbyły się 7.09.18. Piątek, 14.09.18 to warsztaty szycia ozdób. 21.09.18 odbyły się warsztaty robienia korali. 29.09.18– warsztaty ozdabiania toreb z firmą Dream Style posługując się farbami akrylowymi. 4.10.18  warsztaty wypieku chleba z firmą MILMA Historia w kuchni- pt. Od ziarenka do bochenka. 5.10.18 Marta Sidorowska, właścicielka Galerii na Wodnej w Kłodzku, rękodzielniczka i artystka, nauczyła uczestniczki warsztatu robienia przecudownych wianków z żywych roślin. Podsumowaniem projektu, była Folkowa sobota – potańcówka ludowa, która odbyła się 6 10.18 r, w świetlicy wiejskiej w Domanicach. Mieszkańcy Domanic zadbali o kolorowe stroje ludowe oraz przepyszny poczęstunek dla wszystkich gości. Dominowały potrawy kuchni tradycyjnej. Zabawę poprowadził Zespół z Kociny – wprowadzając wszystkich gości w niepowtarzalny klimat Tańców blisko ziemi czyli zabaw i potańcówek ludowych, nawiązujących do tradycji wsi Polskiej. Przeprowadzone zostały zabawy naszych babć i dziadków sprzed ponad stu lat. Dzieci również bawiły się w dawne zabawy z podwórka wiejskiego, jak brzuchaty, mietlorz, czyżyk czy zając przy akompaniamencie ludowych melodii granych na żywo przez autentyczną kapelę w składzie: skrzypce, bęben i basy. Wszyscy mieli możliwość poznania dawnych tradycji  - świetnie się przy tym bawiąc. Udział w projekcie wzięło około 160 osób.