Poszukiwani opiekunowie Świetlic Postaw Twórczych w Stroży, Borzygnieiwe i Domanicach

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie

ogłasza nabór na wolne stanowiska:

 

Opiekunów Świetlicy Postaw Twórczych w Stróży, Borzygniewie i Domanicach

 

Praca na ½ etatu.

 

Wymagane wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie wyższe pedagogiczne)

Mile widziane:

umiejętności organizacyjne, artystyczne i manualne, dodatkowe kwalifikacje związane z pracą z dziećmi.

 

Dodatkowe informacje: Biuro GOK w Mietkowie nr tel. 71-3168254 w godz. 9.00-14.00

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie aplikacji w biurze GOK lub poprzez przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: dyrektor@gokmietkow.pl (z dopiskiem „opiekun ŚPT w …..- podać nazwę miejscowości ” w temacie wiadomości).

 

Konieczne jest zapoznanie się z dołączoną do ogłoszenia klauzulą informacyjną RODO. Do przesłanych dokumentów należy załączyć pierwszą lub obie poniższe zgody (w zależności od decyzji kandydata) Podpowiedzi znajdują się w dołączonej do naboru klauzuli:

 

1. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane w ogłoszeniu o naborze, w celach związanych z prowadzoną rekrutacją, w tym także na przetwarzanie mojego wizerunku do celów rekrutacyjnych.

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości.

 

 * Zgoda wyrażona w tym punkcie jest dobrowolna, jednak konieczna do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez jej wyrażenia dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte z bazy kandydatów do pracy.

 

Na Państwa aplikacje czekamy do 27 września 2019 roku.

 

Po weryfikacji Państwa dokumentów wybrani kandydaci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu rekrutacji.