Podsumowanie projektu grantowego "Rozśpiewany Mietków

W dniu 19 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Mietkowie odbył się koncert finałowy podsumowujący warsztaty chóralne prowadzone w ramach projektu grantowego „Rozśpiewany Mietków- organizacja wokalnych warsztatów chóralnych“, które prowadził znany i ceniony chórmistrz pan Wojciech Magnucki. Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia "Ślężanie- Lokalna Grupa Działania.  Spotkania warsztatowe odbywały się przez 16 tygodni od 3 września do 17 grudnia. Ponadto miały miejsce 2 koncerty , pierwszy 11 listopada podczas którego chór wykonał 12 pieśni patriotycznych, drugi 19 grudnia i wtedy chór zaprezentował 12 kolęd. W wydarzeniach udział wzięło ponad 300 osób. Na kolejny koncert chóru- już poza projektem zapraszamy 6 stycznia , albowiem chór wystapi na IV Parafialnym Przegladzie Kolęd i Pastorałek „Tylko jedna jest taka noc“ o godz. 16.00 w Milinie.