Ślężanie na Ludowo

Zapraszamy do udziału w imprezach promujących kulturę ludową i przepiękne tradycje oraz obrzędy organizowane na terenie Stowarzyszenia Ślężanie "Lokalna Grupa Działania"