Kreatywne Warsztaty Ślężańskie

W dniach 18 i 19 maja na terenie  OSWiRPW w Borzygniewie odbyły się Kreatywne WarsztatyŚlężańskie finansowane ze środków unii europejskiej w ramach poddziałania19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia "Ślężanie - lokalna Grupa Działania" Celem projektu było podniesienie umiejętności i kompetencji mieszkańców Ziemi Ślężańskiej – poprzez cykl warsztatów artystycznych, lokalnych twórców i ich promocja. Projekt skierowany był do osób z różnych grup społecznych i wiekowych o różnych zainteresowaniach. W ramach projektu przeprowadzono 10 warsztatów po 5 każdego dnia. Wszystkie warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich łącznie udział 170 osób, wśród których były również osoby niepełnosprawne. Uczestnicy warsztatu „Reportaż fotograficzny” w części teoretycznej zostali zapoznani z zasadami reportażu fotograficznego, a następnie udali się w teren w celu wykonania zdjęć. Efektem końcowym była prezentacja online wykonanych zdjęć, a 20 z nich zostanie wydrukowanych w profesjonalnym studiu fotograficznym i zawiśnie w budynku Urzędu Gminy w Mietkowie a następnie w budynku GOK w Mietkowie. Warsztaty plastyczne polegały na  zapoznaniu uczestników z podstawową wiedzą na temat technik malarskich oraz rysunkowych, zdobyciu wiedzy z zakresu perspektywy, światłocienia oraz ekspozycji. Efektem końcowym było namalowane pejzażu a motywem masywu Ślęży w tle. Warsztat „Sprawny Gospodarz” miał na celu pokazanie uczestnikom jak żyli nasi przodkowie i jakie podstawowe czynności wykonywali oraz jakich sprzętów używali. Uczestnicy wykonali również ciasto na chlebek i je upiekli. Rozpoznawali zioła i inne roślinki. Warsztaty pszczelarskie to kolosalna ilość wiadomości na temat pszczół i ich roli w życiu planety. W trakcie warsztatu odbyła się obszerna część teoretyczna ale najciekawsze były zajęcia praktyczne czyli oglądanie pszczoły pod mikroskopem, wykonywanie ozdób z wosku pszczelego, zapoznanie się z budową ula czy tez ubranie się w strój pszczelarza oraz inhalacje powietrzem z ula. Warsztat pod nazwą „Kaligrafia europejska“  polegał na własnoręcznym wykonaniu narzędzia do pisania (ze zwykłego patyka) a prowadzący wprowadził uczestników w tajniki pisania pięknych liter oraz opowiadał o zasadach ich pisania jak również zapoznał uczestników z historią przeobrażeń językowych i piśmienniczych na przełomie dziejów. Z opinii uczestników oraz frekwencji wynika, że warsztaty bardzo przypadły wszystkim do gustu. Dziękujemy uczestnikom za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych projektach.