GOK dla Każdego-poziom następny

Właśnie została podpisana umowa pomiędzy dyrektorami Narodowego Centrum Kultury w Warszawie i Gminnego Ośrodka Kultury w Mietkowie na realizację projektu „Gok dla Każdego: poziom następny”.

Zakłada on dofinansowanie ministerialne w ramach programu NCK Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne, a jego budżet jest bliski 30 000 zł. Został podzielony na dwa etapy czyli diagnozę potrzeb kulturalnych oraz realizację kulturalnych projektów obywatelskich odpowiadających na te potrzeby.

W pierwszej części „Inicjatyw” chcemy przeprowadzić badania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Mietków ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży. Aby wyniki tych badań były wiarygodne zdecydowaliśmy się przeprowadzić 5 otwartych spotkań z mieszkańcami w tych miejscowościach, gdzie jest najwięcej młodych ludzi, a więc:

Domanice           12.04. godz. 19.00

Stróża                   17.04. godz. 19.00

Milin                     19.04. godz. 19.00

Borzygniew       24.04. godz. 19.00

Mietków             27.04. godz. 19.00

Wszystkie te spotkania będą przebiegały wg podobnego scenariusza (kreatywny warsztat badawczy metodą World coffee) i mają na celu zebranie najbardziej rzetelnego materiału badawczego, który potem poddamy analizie diagnostycznej. Wcześniej (10.04.) spotkamy się z młodzieżą w Gimnazjum w Mietkowie organizując dla najstarszych klas warsztaty przyszłościowe i zapraszając ich na spotkania otwarte w świetlicach wiejskich. Równolegle przeprowadzimy „badanie przez pisanie” w internecie i podczas spotkań. Zebrane wyniki badań zostaną opracowane przez powołany zespół badawczy we współpracy z Fundacją Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” i przedstawione w formie diagnozy na spotkaniu inaugurującym Konkurs Grantowy w GOK w Mietkowie. Wyniki badań posłużą również do skonstruowania regulaminu tego konkursu tak, aby odpowiadał on najoptymalniej na potrzeby wyartykułowane podczas spotkań z mieszkańcami. Na zakończenie pierwszej części projektu „Gok dla każdego: poziom następny” ponownie zorganizujemy spotkania w miejscowościach (początek czerwca), aby zebrać nowe wnioski w Konkursie Grantowym i wyłonić wnioski, które zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.


Załączniki: