Dyplom dla GOK-u od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Takim oto miłym akcentem, czyli dyplomem od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego możemy podsumować ubiegły rok kalendarzowy.
Jesteśmy zaszczyceni, że na wniosek Wojewody Dolnośląskiego zostaliśmy docenieni za naszą pracę przez najwyższe władze resortu Kultury. Dziękujemy