Dolnośląskie Świeto Folkloru- Śpiewanie nad wodą

Za nami weekend przepełniony ludową muzyką i wypoczynkiem nad wodą, a to za sprawą odbywającego się w dniach 18-19 maja  Dolnośląskiego Święta Folkloru czyli XXIV Przeglądu Ludowych Zespołów Śpiewaczych „Śpiewanie nad wodą – Mietków 2019“. Impreza odbyła się w malowniczym miejscu, którym jest niewątpliwie Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego „Na Fali” w Borzygniewie. Dodatkowego uroku imprezie dodała scena umiejscowiona na wodzie. Dwa dni koncertów, podczas których zaprezentowało się 31 zespołów, czyli około 600 wykonawców. Gościliśmy reprezentacje  z 23 gmin reprezentujących 16 powiatów nie tylko z Dolnego Śląska. Zaprezentowaliśmy również na scenie koncert, który był wynikiem programu „I need to sing” ,zrealizowanego przez Fundację Volto Amore w około wrocławskich gminach i dofinansowanego przez Powiat Wrocławski. Ale to nie koniec atrakcji, były urządzenia rekreacyjne, animacje dla dzieci i pełen pozytywnych i estetycznych wrażeń konkurs na strój ludowy. Na zakończenie sobotniego wieczoru zagrała muzyczna petarda czyli DJ Kasiek. Taniec i dobra zabawa towarzyszyły nam przez całą imprezę. Były pląsy w parach, mniejszych lub większych grupach. Kulminacyjnym punktem drugiego dnia była próba bicia rekordu w jednoczesnym śpiewaniu piosenki „Wiła wianki…”, którą podjęło około 730 osób zgromadzonych na scenie i miejscu imprezy. Pan Wojewoda razem z Wójtem Adamem Kozarowiczem  i członkiem zarządu powiatu Wiesławem Zającem czynnie włączyli się w bicie rekordu i wspólnie zaśpiewali z nami tą popularną piosenkę. Bardzo ważnym i doniosłym wydarzeniem było wręczenie przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka odznaki honorowej Zasłużony dla Kultury Polskiej, nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 8 członkom zespołu „Listek Koniczyny” za całokształt pracy artystycznej i krzewienie tradycji. W miłej, pełnej folkloru i słonecznej aury atmosferze upłynęły dwa dni wolne od pracy.

Bardzo dziękujemy Powiatowi Wrocławskiemu oraz Dyrektorowi OSWiRPW za użyczenie terenu ośrodka i pomoc przy realizacji imprezy oraz Fundacji Monaliza Turbo za koordynację części działań. Podziękowania należą się również Wójtowi i Radzie Gminy Mietków, sponsorom: Kopalni Surowców Mineralnych Byczeń w Stróży, Kopalni Kruszywa „Eurovia” w Mietkowie, Bankowi Spółdzielczemu w Oleśnicy- oddział w Mietkowie. Patronat medialny nad imprezą objęło Polskie Radio Wrocław i portal Dolnośląskie Folkowo i Ludowo pod redakcją Jerzego Kulki, bez którego tegoroczne „Śpiewanie nad wodą” nie było by tak rozreklamowane w środowiskach folkowych. Dziękujemy również panu Zbigniewowi Górnikowi. W imprezie wzięło udział około 2000 osób. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniu imprezy oraz Państwu za udział w wydarzeniu i zapraszamy za rok na jubileusz 25–lecia tejże imprezy.

Anna Górniak