Lokalna Grupa Działania Ślężanie to grupa ludzi zrzeszona w celu aktywizowana środowisk gmin LGD poprzez realizację projektów oraz dystrybucję środków na najlepsze działania.