Gminny Ośrodek Kultury w Mietkowie zakończył właśnie projekt pod nazwą:
Zakup wyposażenia G.O.K. w Mietkowie, na łączną kwotę 50 900 zł, który w 58,94% dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura domów kultury.

Zakres przedmiotowy operacji to:
-Wyposażenie sceny GOK w kulisy i szafę wnękową oraz zakup oświetlenia scenicznego niezbędnego do realizacji zaawansowanych wydarzeń scenicznych.
- Zakup elementów sprzętu nagłośnieniowego i projekcyjnego umożliwiającego profesjonalną realizację koncertów i projekcji filmowych.
- Zakup sprzętu potrzebnego do rejestracji nagrań i ich katalogowania oraz prowadzenia warsztatów DJ, muzycznych i audio oraz do realizacji materiałów audio, zapisu cyfrowego i katalogowania wspomnień przesiedleńców ze wschodu, w ramach programu "Korzenie".
- Wyposażenie pracowni muzyczno-plastycznej w szafę wnękową
- Zakup 20 składanych stołów bankietowych.